แนะนำโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ปรัชญา
แผนที่
โครงสร้างการบริหารงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
การบริหารจัดการ
บุคลากร
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูพิเศษ
นักการภารโรง
ข้อมูลนักเรียน
ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
Web Link
ค้นหาข้อมูล

 

สถิติผู้เข้าชม
03/07/56
สารสัมพันธ์โคกรังน้อย 
กิจกรรมชาวโคกรังน้อย
ข่าวเด่นวันนี้     
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
Smart Offiec สพท.พช เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพท.พช เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Lab SchooL Project ::1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
ศูนย์ประสานงาน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน จ.เพชรบูรณ์
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
สำนักวิชาการและมาตรฐาน การศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สายตรง ผอ.


นายอักษร  ปลื้มชัย
อักษร  ปลื้มชัย

ผลงานครู 
สาระฯ ภาษาไทย
สาระฯ คณิตศาสตร์
สาระฯ วิทยาศาสตร์
สาระฯ สังคมฯ
สาระฯ สุขศึกษาฯ
สาระฯ ศิลปะ
สาระฯ การงานอาชีพฯ
สาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ผลงานนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แหล่งเรียนรู้
อุทยานฯ ศรีเทพ
วัดเขาทุ่งนางงาม
ตำนานเมืองศรีเทพ
Link TV
  
     ช่อง3  ช่อง5  ช่อง7  ช่อง9
      ช่อง11  ไอทีวี  ยูบีซี
แนะนำเว็บไซต์
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ(สบทร.)
nectec
สคูลเน็ตไทยแลนด์
ห้องเรียนออนไลน์ โครงการเรียนรู้แบบออนไลน์
Update viruse
ThaiCERT  
Mcafee

Norton (Symantec)
PC-Cillin (Trend Micro)
Panda (Panda Software)


@Kokrangnoi School


โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทร. 056-784399

Best view Internet Explorer 5.X with 800 x 600 high color (16 bits), medium text size.
@ 2007 Kokrangnoi School.All rights reserved.Kokrangnoi_Schooll@hotmail.com

Contact Webmaster at :
samart_math98@hotmail.com