ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558
(18 ก.พ. 59)
ค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558
(17 ก.พ. 59)
กีฬาศุนย์พัฒนาวิชาการ ศรีเทพหนองย่างทอย ประจำปีการศึกษา 2558
(12 ก.พ. 59)
กิจกรรมทรรศนศึกษา ณ จ.ระยอง ประจำปี 2559
(15 ม.ค. 59)
กิจกรรมทรรศนศึกษา ณ จ.นครราชสีมาประจำปี 2559
(14 ม.ค. 59)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ อบต.หนองย่างทอย
(8 ม.ค. 59)
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา (ศิษย์เก่า รุ่น 1 - ปัจจุบัน)
(31 ธ.ค. 58)
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 2558
(2 ต.ค. 58)
สัปดาห์วิทยาศาตร์ ประจำปี 2558
(17 ก.ย. 58)
พิธีถวายราชสดุดี ร.๖ ประจำปี 2558
(25 พ.ย. 58)
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
(29 ก.ค. 58)
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2558
(28 ก.ค. 58)
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558
(23 ก.ค. 58)
วันต่อต้านยาเสพติด&วันสุนทรภู่ ประจำปี 2558
(26 มิ.ย. 58)
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
(1 ก.ค. 58)
ประมวลภาพการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
( 11 มิ.ย. 58)
ประมวลภาพพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2558
( 11 มิ.ย. 58)
ประมวลภาพประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2558
( 5 มิ.ย. 58)
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2557 2556 2555 2554 2553
2552 2551 2550