นางสาวภัทรานิษย์ เสือเล็ก
ครูี่ธุรการ
 
นางสาวน้ำทิพย์ ศรีเกาะ
ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
นางอิสยาภรยาภรณ์ อนุวัฒนมงคล
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด     
       
New update
11-08-2014


โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
67170 โทร. 056-784399
Best view  Internet Explorer 5X  with 800 x 600 high color (16 bits),medium text size.
©2007 Kokrangnoi
School.All rights reserved.Kokrangnoi-school@hotmail.com
Contact  Webmaster at : samart_math98@hotmail.com