ชื่อ นางสาวหทัยรัตน์ อาจวิชัย
เกิดวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2526
ที่อยู่ 136 หมู่ 6 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
โทร.-


วุฒิการศึกษา
 คบ.ภาษาอังกฤษ 
ประวัติการรับราชการ
  เริ่มรับการเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2552
       
    


โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67260
โทร. 056-784399
Best view  Internet Explorer 5X  with 800 x 600 high color (16 bits),medium text size.
©2007 Kokrangnoi School.All rights reserved.Kokrangnoi-school@hotmail.com
Contact  Webmaster at : samart_math98@hotmail.com