ชื่อ นางอำภาวรรณ สอนจันทร์แดง
เกิดวันที่ 6 พฤษภาคม 2516
ที่อยู่ 68 ม.1 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
โทร.
084-8145831

วุฒิการศึกษา
   ป.ตรี การประถมศึกษา
   ป.โท หลักศูตรและการสอน
ประวัติการรับราชการ
   2541 อ.1/3 โรงเรียนบ้านหนองกระทะ อ.เขาฉกรร จ.สระแก้ว
   2545 อ.1/4 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย์
       
    


โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67260
โทร. 056-784399
Best view  Internet Explorer 5X  with 800 x 600 high color (16 bits),medium text size.
©2007 Kokrangnoi School.All rights reserved.Kokrangnoi-school@hotmail.com
Contact  Webmaster at : samart_math98@hotmail.com