ชื่อ นายชแชล็ก ตะกรุดสงฆ์
เกิดวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2502
ที่อยู่ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร.-


วุฒิการศึกษา
  เกษตรกรรม 
ประวัติการรับราชการ
  เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2521 
       
    


โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67260
โทร. 056-784399
Best view  Internet Explorer 5X  with 800 x 600 high color (16 bits),medium text size.
©2007 Kokrangnoi School.All rights reserved.Kokrangnoi-school@hotmail.com
Contact  Webmaster at : samart_math98@hotmail.com