ชื่อ นายคำรณ  ฤาชา
กิดวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2502
ที่อยู่ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร.
-

วุฒิการศึกษา
  พละศึกษา 
ประวัติการรับราชการ
  เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2521
       
    


โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67260
โทร. 056-784399
Best view  Internet Explorer 5X  with 800 x 600 high color (16 bits),medium text size.
©2007 Kokrangnoi School.All rights reserved.Kokrangnoi-school@hotmail.com
Contact  Webmaster at : samart_math98@hotmail.com