ชื่อ นายคมกรช  พากเพียร
เกิดวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2509
ที่อยู่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร.-


วุฒิการศึกษา
  วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประวัติการรับราชการ
  เริ่มรับการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2537 
       
    


โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67260
โทร. 056-784399
Best view  Internet Explorer 5X  with 800 x 600 high color (16 bits),medium text size.
©2007 Kokrangnoi School.All rights reserved.Kokrangnoi-school@hotmail.com
Contact  Webmaster at : samart_math98@hotmail.com