ชื่อ นางสมบัติ  ตะกรุดสงฆ์
เกิดวันที่ 2 กรกฎาคม 2501
ที่อยู่ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร.-


วุฒิการศึกษา
  ประถมศึกษา 
ประวัติการรับราชการ
  เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2523 
       
    


โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67260
โทร. 056-784399
Best view  Internet Explorer 5X  with 800 x 600 high color (16 bits),medium text size.
©2007 Kokrangnoi School.All rights reserved.Kokrangnoi-school@hotmail.com
Contact  Webmaster at : samart_math98@hotmail.com