ชื่อ นางวลัยลักษณ์  เพิ่มพูลพานิช
เกิดวันที่ 22 สิงหาคม 2510
ที่อยู่ 670/9 หมู่ 5 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
โทร.
056-799772, 085-7259466

วุฒิการศึกษา
   ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
ประวัติการรับราชการ
   2536    อ1/3   ร.ร.บ้านวังคมคาย อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
   2540    อ1/4   ร.ร.บ้านด่านเจริญชัย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
   2545    อ2/6   ร.ร.บ้านหนองจอกวังกำแพง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
   2549    รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
       
    


โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67260
โทร. 056-784399
Best view  Internet Explorer 5X  with 800 x 600 high color (16 bits),medium text size.
©2007 Kokrangnoi School.All rights reserved.Kokrangnoi-school@hotmail.com
Contact  Webmaster at : samart_math98@hotmail.com