ชื่อ นายสามารถ  ใจกล้า
เกิดวันที่  28  เมษายน  2522
ที่อยู่  261  ม.13  ต. ท่าแดง  อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์  67140
โทร.
 089 - 7041383

วุฒิการศึกษา
 ครุศาสตรบัณฑิต   เอกคณิตศาสตร์

ประวัติการรับราชการ
 ปี 2549  ตำแหน่งครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 

       
    


โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67260
โทร. 056-784399
Best view  Internet Explorer 5X  with 800 x 600 high color (16 bits),medium text size.
©2007 Kokrangnoi School.All rights reserved.Kokrangnoi-school@hotmail.com
Contact  Webmaster at : samart_math98@hotmail.com