18 ก.พ.59 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อบจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายลูกเสือนิยมไพร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
17 ก.พ.59 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยร่วมกับโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนาและโรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย จัดกิจกรรม"เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญ " ประจำปีการศึกษา 2558ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
24 พ.ย.58 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดกิจกรรม"ค่ายคุณธรรมพัฒนาผู้นำเยาวชน" ประจำปีการศึกษา 2558ระหว่างวันที่ 26-27พฤศจิกายน 2558
17 พ.ย.58 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยยินดีต้อนรับ
ครูบังอร เลิกนอก
ข้าสู่รอบรั้ว เหลือง-แดง
30 ก.ย.58 ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย "ต้นไทรเกมส์" ประะจำปีการศึกษา 2558 รหว่างวันที่ 1-3ต ุลาคม 2558
ชมและเชียร์บุตรหลานของท่านได้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย..
26 ก.ย.58 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่ 27-28 กันยายน 2558
6 ส.ค.58 ขอเชิญผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.โดยใช้เส้นทาง โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยถึงบ้านนะตะกรุด สำหรับผู้ที่สนใจลงชื่อร่วมกิจกรรมได้ที่ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.
6 ส.ค.58 กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดให้มีการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558
25 ก.ย.57
เชิญชมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
5 ส.ค.57
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยรับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝันในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557
16 มิ.ย.57
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
12 มิ.ย.57
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอยจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรกับนักเรียนภายในตำบลหนองย่างทอย โดยได้รับการสนับสนุน วิทยากรจาก สภ.ศรีเทพ
10 ต.ค.56
ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย จัดบรมการจัดทำเว็ปไซต์ โดยใช้ระบบ OBECLMS 3.2 ณ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556
10 ต.ค.56
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยเปิดภาคเรียนที่ 2/2556
- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เตรียมความพร้อม
- วันที่ 30 รับเครื่องเขียนแบบเรียน
- วันที่ 31 นักเรียนลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนยืมหนังสือเรียนและรับแจกอุปกรณ์การเรียน
- เริ่มเวลา 08.30น.เป็นต้นไป
10 ต.ค.56
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2556
18 มิ.ย.56
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2556
19 มิถุนายน 2556 ผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล
20 มิถุนายน 2556 ผู้ปกครองระดับ ป.1 - ม.3
17 มิ.ย.56
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยยินดีต้อนรับ
ครูจิตตาภา เขียวคำ เข้าสู่รั้วเหลือง-แดง
13 มี.ค.56

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555 ดังนี้
ชั้นประถมศึกษปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 12-13 มีนาคม 2556
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,3,4,5,และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 วันที่ 19-20 มีนาคม 2556

8 พ.ย.55
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดประชุมสมาคมผู้บริการอำเภอศรีเทพ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
25 ก.ย.55
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปี 2555 ของ ครูเสริมศักดิ์ กลิ่นโกสุม ครูสุภาพ บุญเกิด และครูวิชา เอี่ยมพล ในวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ตั้งแต่เวลา 18.00 น เป็นต้นไป
25 ก.ย.55
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 ในวันที่ 25-26 กันยายน 2555
29 ส.ค.55
กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดทรรศนศึกษากิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2555 ณ ไบเทคบางนาในวันที่ 30 สิงหาคม 2555
29 ส.ค.55
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน(สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา อนุบาล๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓) (รายละเอียด)
1 ส.ค.55
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัด เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2555 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555
19 มิ.ย.55
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 น.ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
14 มิ.ย.55
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ขอบคุณ คุณหมอศุภิสรา ทองใส ที่ได้ทำอาหารกลางวันมาเลี้ยงเด็กนักเรียนทุกๆคน (คลิ๊กดูรูปภาพ)  
2 มิ.ย.55
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยยินดีต้อนรับ
ครูจันทิชัย พงษ์ศรี
ข้าสู่รอบรั้ว เหลือง-แดง
29 ก.พ.55
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554 ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2555
19 ม.ค.55
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียน วิทย์ - คณิต - คอมฯ ประจำปีการศึกษา 2555 (รายละเอียดเพิ่มเติม....)
9 ม.ค.55
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 10 มกราคม 2555
4 ม.ค.55
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 5- 6มกราคม 2555 ณ ค่ายลูกเสือกุลดา จ.ลพบุรี
1 ต.ค.54
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย "ต้นไทรเกมส์" ประะจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4 -7 ตุลาคม 2554
ชมและเชียร์บุตรหลานของท่านได้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย..
30 ก.ย.54
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2554
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 นักเรียนลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนยืมหนังสืือเรียนและรับแจกอุปกรณ์การเรียน เริ่มเวลา 08.30น.เป็นต้นไป
27 ก.ย.54
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 ในวันที่ 29-30 กันยายน 2554
 
  ปฎิทินการดำเนินงานช่วงก่อนปิดภาคเรียน
- 3 ตุลาคม 2554 มอบหมายงานให้นักเรียนทำในช่วงปิดเทอม
- 10 ตุลาคม 2554 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 และ ยื่นคำร้องขอแก้ 0,ร,และ มส. ต่อครูประจำวิชา
-10 -31 ตุลาคม 2554 ซ่อมเสริม/สอบซ่อม ครั้งที่1
- 12 ตุลาคม 2554ปิดภาคเรียนที่ 1/2554
10 ส.ค.54
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่สนใจร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554 ในวันที่พฤหัสบดีที่11 สิงหาคม 2554 ณ วัดเขาทุ่งนางาม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
2 ส.ค.54
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอยได้มอบอุปกรณ์สำหรับแปลงฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 450 ชุด
25 ก.ค.54
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (สมศ.)ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2554
6 ก.ค.54
ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย ขอเชิญคณะครูทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมนาในประเด็น การขับเคลื่อนการปฏิรูป ทางการศึกษา ในทศวรรษที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2554 เวลา 08.00 น.- 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
29 มิ.ย.54
ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพ หนองย่างทอย จัดพิธีเดินสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ภายในศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย เนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2554 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ณ สนามโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
23 มิ.ย.54
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ..
16 มิ.ย.54
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมใหญโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ตั้งแต่ เวลา 13.00 น.- 14.00 น.
14 มิ.ย.54
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมใหญโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.
26 พ.ค.54
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอยจัดอบรมโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2554" โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตตำบลหนองย่างทอยเข้ารับการอบรม จัดอบรมวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย .
24 พ.ค.54
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

รองผู้อำนวยการสงัด สอนสาย ด้วยความยินดียิ่ง

16 มี.ค.54
แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
   ทางโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการครูภัณฑ์ฯ ดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศ โต๊ะปฏิบัติการสำหรับนักเรียน มาใช้คุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐาน มอก.1494-2541
2. เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศ เก้าอี้ปฏิบัติการสำหรับนักเรียน มาใช้คุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐาน มอก.1495-2541
3.ยกเลิกรายการที่ 16 โต๊ะครู
(รายละเอียดเพิ่มเติม )
6 มี.ค.54
** ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
ด้วยโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์...(รายละเอียด)
5 มี.ค.54
- กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2553 ดังนี้
 
   7 - 8 มีนาคม 2554 สอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   10 - 11 มีนาคม 2554 สอบชั้นปรถมศึกษาปีที่ 1-5 และชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1-2
28 ก.พ.54
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยยินดีต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.ศรีปทุม ที่ได้มาจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2554
31 ม.ค.54
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตกรรมฯ ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ จังหวัดนนทบุรี นักเรียนผู้เข้าแข่งขันคือ เด็กชายทัชสุระ นาปัด และ เด็กหญิงกฤษณา จิโนเขียว ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับคะแนน 94 คะแนน และจัดเป็นลำดับที่ 5 ของระดับประเทศ ..
19 ม.ค.54
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 24 - 25 มกราคม 2554 ณ ค่ายลูกเสือพิมลพร จ.สระบุรี
18 ม.ค.54
- กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2553
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดให้มีการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2553 ในวันที่ 19- 20 มกราคม 2554
6 ม.ค.54
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดงานวันเด็กในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
17 ธ.ค. 53
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตกรรมภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ จังหวัดเชียงราย นักเรียนผู้เข้าแข่งขันคือ เด็กชายทัชสุระ นาปัด และ เด็กหญิงกฤษณา จิโนเขียว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันอดับ ๑ และเป็นตัวแทนภาคเหนือในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป...
8 ธ.ค. 53
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน จากโรงเรียนวัดคมนียเขต สพป.พังงา
30 พ.ย.53
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาพรรัตน์ ลาสอน เจ้าหน้าที่ธุรการที่ได้ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ อำเภอวิเชียรบุร
10 พ.ย.53
เชิญชมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
8 ต.ค.53
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2553
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยเปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2/2553 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 นักเรียนลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนยืมหนังสืือเรียนและรับแจกอุปกรณ์การเรียน เริ่มเวลา 08.30น.เป็นต้นไป
1 ต.ค.53
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยขอขอบคุณบริษัทแลคตาซอยที่ได้นำนมแลคตาซอยมาแจกให้ครูและนักเรียนได้ดื่มกันอย่างอิมและอร่อย...
24 ก.ย.53
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยร่วมกับ อบต.หนองย่างทอย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชน
24 ก.ย.53
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จะจัดอบรมเพื่อขยายผลการใช้โปรแกรม Students 2551 แก่คณะครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2553
23 ก.ย.53
- กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2553
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2553 ในวันที่ 29- 30 กันยายน 2553
15 ก.ย.53
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดอบรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
6 ก.ย.53
ขอเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมชม การประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านของโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ในวันที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 8.00น.เป็นต้นไป
15 ส.ค.53
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยขอขอบคุณ คณะอาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนพาณิชยการช่างเทคนิคลำนารายณ์สาขาไฟฟ้ากำลัง ที่ได้มาช่วยซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย..(ภาพการปฎิบัติงาน)
2 ส.ค.53
- กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2553
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดให้มีการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2553 ในวันที่ 3- 4 สิงหาคม 2553
21 ก.ค.53
เชิญชมการแข่งขันกีฬาประเพณีเข้าพรรษา "โคกรังน้อยคัพ ครั้งที่ 16" ระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
10 ก.ค.53
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยยินดีต้อนรับ
ครูพันธ์ศักดิ์ เบญจพลวัฒนา และ นางสาวเพ็ญนภา บุญทา
ข้าสู่รอบรั้ว เหลือง-แดง
29 มิ.ย.53
ขอแสดงความยินดีกับ ครูพรรณทิพา ภููแข่งหมอก ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านเนินถาวร อ.ศรีเทพ สพท.เพชรบูรณ์เขต 3
9 มิ.ย.53
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553
25 พ.ค.53
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเจนจิรา โพธิ์ชัย ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านปากตก อ.หนองไผ่ สพท.เพชรบูรณ์เขต 3
31 มี.ค.53
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2553
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยเปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1/2553 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 นักเรียนลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนยืมหนังสืือเรียนและรับแจกอุปกรณ์การเรียน เริ่มเวลา 08.30น.เป็นต้นไป
10 มี.ค.53
กำหนดการทรรศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 
- 11 มีนาคม 2553 นักเรียนชั้น อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทรรศนศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
- 16 มีนาคม 2553 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ไปทรรศนศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
8 มี.ค.53
- กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2552
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2552 ในวันที่ 9- 10 มีนาคม 2553
14 ก.พ.53

ขอเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมชม การประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านของโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.00น.เป็นต้นไป

10 ก.พ.53
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30 น.ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
1 ก.พ.53

- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ได้มอบเงินสมทบการก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย เป็นเงินจำนวน 6,000 บาท

- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนยินดีต้อนรับครูใหม่ 2 ท่านคือ นางสาววินิตยา ตะกุดแจ่ม และนางสาวรัตณี ถานกุมมา ซึ่งสอนวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
17 ม.ค.53
- กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2552
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดให้มีการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2552 ในวันที่ 19- 20 มกราคม 2553
- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยยินดีต้อนรับ
คุณครูบุญชู ตะกรุดสงฆ์
ข้าสู่รอบรั้ว เหลือง-แดง
11 ม.ค.53
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 12 - 13 มกราคม 2553
8 ม.ค.53
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดกิจกรรม "วันเด็ก" ให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553
24 ธ.ค.52
** ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
ด้วยโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องสมุดโรงเรียน..
(รายละเอียด)
14 ธ.ค.52
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี บริษัทบางกอกแร้นซ์ สาขา อ.ศรีเทพ ที่ได้มอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนในครั้งนี้...
7 ธ.ค.52
ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอยจัดอบรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ให้กับบุคลากรในศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2552 ณ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
27 พ.ย.52
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย "ต้นไทรเกมส์" ระหว่างวันที่ 27พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2552
ชมและเชียร์บุตรหลานของท่านได้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย..
23 พ.ย.52
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยร่วมกันจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2552 ใน วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2552
21 พ.ย.52
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยเข้าร่วมสอบ ธรรมะศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ
19 พ.ย.52
นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย เข้าร่วมกิจกรรม อบรมคุณธรรม-จริยธรรม ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ณ วัดเขาบ้านทุ่งนางาม
13 พ.ย.52

นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย เข้าร่วมกิจกรรม อบรมคุณธรรม-จริยธรรม ครั้งที่ 1/2552ณ วัดเขาบ้านทุ่งนางาม

2 ต.ค.52
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2552
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยเปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2/2552 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 นักเรียนจัดเตรียมห้องเรียนพร้อมทั้งรับตารางสอน
28 ก.ย. 52
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนภาคเรียนที่ 1/2552
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2552 ในวันที่ 1- 2 ตุลาคม 2552
14 ก.ย.52
  วันอาทิตย์ ที่13 กันยายน 2552 คณะนักศึกษา ระดับ ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ประจำศูนย์อำเภอศรีเทพได้ ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย...
10 ก.ย.52
  
  โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยรับมอบโล่ โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ภาคเหนือ จาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับ สอศ.

4 ก.ย.52

ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูยุภาพร   แสนหาญ ที่ได้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเขาช้างฟุบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3ิ และขอให้คุณครูยุมีความสุขและเจริญก้าวหน้ากับสถานที่ทำงานแห่งใหม
13 ส.ค.52
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยยินดีต้อนรับ ครูฤทัยรัตน์ อาจวิชัย คุณครูคนใหม่เข้าสู่รอบรั้วเหลืองแดง
28 เม.ย.52
นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยเข้าร่วมการอบรมโครงการเรียนรู้สู่ชุมชน เรื่อง การอนุรักษณ์ทรพยากรณ์ธรรมชาติ ณ วัดเขาบ้านทุ่งนางาม จัดโดย กศน.อำเภอศรีเทพ ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2552
15 มี.ค.52
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2552
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยเปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1/2552 ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2552 นักเรียนจัดเตรียมห้องเรียนพร้อมทั้งรับตารางสอน
9 มี.ค.52
- เชิญชมนิทรรศการวิชาการ วันสานสายใยครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2551 ในวันที่ 10 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสรุปกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำมาในปีการศึกษา 2551 และชี้แจงแนวทางที่จะก้าวเดินต่อไปในปีการศึกษา 2552 ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ

-
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดงาน "วันอำลาสถาบัน" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551 ในวันที่ 11 มีนาคม 2551 ณ ศุนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย และจัดทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 12 มีนาคม 2552
24 ก.พ.52
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนภาคเรียนที่ 2/2551
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2551 ในวันที่ 5- 6 มีนาคม 2552/
28 ม.ค.52
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 29 - 30 มกราคม 2552 ณ สนามโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย   
19 ม.ค.52
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนภาคเรียนที่ 2/2551
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดให้มีการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2551 ในวันที่ 20-21 มกราคม 2552
7 ม.ค.52
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการประทีป โตมะนิตย์ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ และรองผู้อำนวยการวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒน[:::::] ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการอักษร ปลื้มชัย ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย...
29 ธ.ค.51
เชิญเที่ยวงานประจำปีของโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ในวันที่ 31ธันวาคม 2550   
  ชมการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ม.2 และร่วมเสี่ยงโชคกับกิจกรรมสอยดาวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่าพลาด!!!
22 ธ.ค.51
เชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย ระหว่างวันที่ 22- 26 ธันวาคม 2551 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตะกรุด
11 ธ.ค.51
เชิญชมผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยในการแข่งขันวิชาการ"อลังการภูมิปัญญาศิลปะหัตถกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2551"ณ จังหวัดลำปาง
30 พ.ย.51
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย "ต้นไทรเกมส์51" ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม2551
ชมและเชียร์บุตรหลานของท่านได้ ณ สนามโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย..
13 พ.ย.51
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เวลา 08:30 น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย...
12 พ.ย.51
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยขอแสดงความยินดีกับครู สักรินทร์ บุญกว้าง ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงานราชการและได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
17 ต.ค.51
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2551
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยเปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2/2551 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2551- นักเรียนจัดเตรียมห้องเรียนพร้อมทั้งรับตารางสอน
2 ต.ค.51
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนภาคเรียนที่ 1/2551
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2551 ในวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2551
30 ก.ย.51
เมื่อวันที่ 30 กันยายนได้มีคณะนิเทศโรงเรียนในฝันเข้ามานิเทศการดำเนินงานโรงเรียนในฝันของโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย นำโดย ดร.อดิศักดิ์ จินดานุกูล ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนในฝัน และคณะ...(ภาพ)
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจําปี 2551ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 
- ชนะเลิศการสร้างงานกราฟิก ช่วงชั้นที่ 3 เจ้าของผลงาน เด็กชายสุทธินันท์ ลีหัวสระ
- ชนะเลิศการเขียนเว็ปไซต์ ช่วงชั้นที่ 3 เจ้าของผลงาน เด็กชายแม็ก พยัคฆา และเด็กหญิงศรัญยา นาปัด
- ชนะเลิศการสร้างงานกราฟฟิก ช่วงชั้นที่ 1 เจ้าของผลงาน เด็กชายปัฐวี หาญวิชา
- ชนะเลิศการแต่งคำประพันธ์ ช่วงชั้นที่ 3 เจ้าของผลงาน
เด็กหญิงผกาสันต์ งามเลิศ
14 ก.ค.51

โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย เชิญชมการแข่งขัน"กีฬาประเพณีเข้าพรรษา โคกรังน้อยคัพ ครั้งที่ 14" ระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2551 ณ สนามโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย มีกีฬาประเภทต่างๆ ให้ท่านได้เลือกชมและเชียร์อย่างมากมาย...

25 มิ.ย.51

เชิญชมนิทรรศการวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ชมการแสดงของนักเรียน กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ประกวดการแต่งคำกลอน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย.....

4 พ.ค.51
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม นี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่คอยอบรมสั่งสอนให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม ....
17 เม.ย.51
ด่วน...แจ้งเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
     ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการพัฒนาการศึกษาในนามศูนย์พัฒนาวิชาการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการฯ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิคและการวัดผลการเรียนฯ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ระว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2551 โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้......(รายละเอียด)
28 มี.ค.51
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2551
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยเปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1/2551 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2551- นักเรียนจัดเตรียมห้องเรียนพร้อมทั้งรับตารางสอน
25 มี.ค.51
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Moodle ให้กับครูผู้สอนในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2551 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
24 มี.ค.51
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดงานวันสานสายใยครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2550 ในวันที่ 25 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสรุปกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำมาในปีการศึกษา 2550 และชี้แจงแนวทางที่จะก้าวเดินต่อไปในปีการศึกษา 2551 ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
15 มี.ค.51
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดงาน "วันอำลาสถาบัน" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 ในวันที่ 18 มีนาคม 2550 ณ ศุนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
9 มี.ค.51
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2551     <<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
2 มี.ค.51
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2550 วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2551
2 มี.ค.51
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2551 ณ วัดเขาบ้านทุ่งนางงาม  
6 ก.พ.51
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ได้รับรางวัลเรียงความเรื่อง "พ่อ" จาก สำนักพิมพ์ มติชน เป็นหนังสือเข้าห้องสมุด มูลค่า 8,500 บาท ซึ่งเรียงความโดย เด็กหญิงเพ็ญสิริ สุขศรีทอง ครูพรทิพย์ แจ่มหอม ในฐานะที่ปรึกษา เป็นตัวแทน พร้อมนักเรียนเข้ารับรางวัล เมื่อ 29 มกราคม 2551 ณ สำนักพิมพ์มติชน
6 ก.พ.51
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยร่วมกับ อบต.หนองย่างทอย จัดขบวนแห่งานบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551    
3 ก.พ.51
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยร่วมกับโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2551 ณ วัดเขาบ้านทุ่งนางงาม
28 ม.ค.51
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 31มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551ณ สนามโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย   
23 ม.ค.51
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผู้บริหารสัญจร ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2551 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ฯ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย    
22 ธ.ค.50

เชิญเที่ยวงานประจำปีของโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ในวันที่ 30 ธันวาคม 2550   
  ชมการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ม.2 และร่วมเสี่ยงโชคกับกิจกรรมสอยดาวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่าพลาด!!!

8 ธ.ค.50
เชิญชมการแข่งขันกีฬาของนักเรียนในศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย ระหว่างวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2550 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
1 ธ.ค.50
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมมายุ ครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ระยะทางการวิ่ง หนองบัวเริง - โคกรังน้อย เริ่มเวลา 06.30 น
12 พ.ย.50
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
9 ต.ค.50
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2550
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยเปิดเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2/2550 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2550- นักเรียนจัดเตรียมห้องเรียนพร้อมทั้งรับตารางสอน

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2550
1 ต.ค.50
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2550   
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2550 ซึ่งได้ 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง...(รายละเอียด)

29 ก.ย.50
คณะครูโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยได้นำนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทยไปจัดแสดงในงาน"แสดงนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน " ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน...(ภาพกิจกรรม)
25 ก.ย.50
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย "ต้นไทรเกมส์" ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2550
ชมและเชียร์บุตรหลานของท่านได้ ณ สนามโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย..
24 ก.ย.50
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2550 
         วันที่ 25 - 27 กันยายน 2550
11 ส.ค.50
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2550 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพระคุณของแม่ และมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมการปลูกต้นไม้
10 ส.ค.50
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยส่วนหนึ่ง นำโดย ผอ.ประทีป โตมะนิตย์ ได้นำผลงานของนักเรียนไปจัดแสดงในงาน "ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปี 2550 "ภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก....(ภาพกิจกรรม)
28 ก.ค.50
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอยจัดการแข่งขันกีฬา "โคกรังน้อยคัพ ครั้งที่ 13" ซึ่งมีกีฬาหลากหลายประเภทโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยก็ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
12 ก.ค.50
ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพ-หนองย่างทอยจัดอบรม "โครงการอบรมพัฒนาด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2550 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
26 มิ.ย.50
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจัดงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2550 โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและการประกวดผลงานต่างๆ มากมาย...
25 มิ.ย.50
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยเข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องใน วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2550 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
20 มิ.ย.50
== สารร่มไทร ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2550 ==
18 มิ.ย.50
หจก.เกียรติเจริญยนต์ กลการ ร่วมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้มอบอุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ความอนุเคราะห์ครั้งนี้....(ภาพ)
12 มิ.ย.50
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจะจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2550
4 มิ.ย.50
ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้ปกครอง และครูปฐมวัยศึกษาโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยที่ร่วมระดมทุนปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน บริจาคเพิ่มเติมได้ที่ครูอำ ครูยุ และกรรมการปฐมวัย กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 มิถุนายน 2550 เด็กคงมีความสุขกับห้องเรียนที่น่าอยู่
29 พ.ค.50
โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2550 ณ วัดเขาบ้านทุ่งนางาม โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยนำนักเรียนชั้น ม.2-3 จำนวน 130 คน ครู 12 คน เข้าร่วมกิจกรรม
28 พ.ค.50
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอรมรมทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2550 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย จัดอบรมโดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชบูรณ (ภาพกิจกรรม)
23 พ.ค.50
      คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเเพชรบูรณ์ที่ได้อนุเคราะห์ รถเกรดและรถบดอัดถนน ในการปรับพื้นผิวถนนภายในโรงเรียน
9 พ.ค.50
- ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ของหมู่บ้านหนองบัวเริง ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2550
-โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550 ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2550
- ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
- โรงเรียนบ้านบ้านโคกรังน้อยจะจัดทำบุญโรงเรียนในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 นี้  
5 เม.ย.50
ขอแสดงความยินดีกับ ครูสายยนต์ สอนมาลา พนักงานราชการ ที่ได้ย้ายไปที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านเนินถาวร
31 มี.ค.50
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2550
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2550 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2550- นักเรียนจัดเตรียมห้องเรียนพร้อมทั้งรับตารางสอน